Accessoires

Veel hulpmiddelen kunnen worden aangevuld met accessoires zoals hulptableaus, speciale tassen en dergelijke.

Voor de verschillende communicatiehulpmiddelen kan KMD ieder gewenst hulptableau leveren.

Daar waar standaard werk niet voldoet kan KMD een hulptableau op maat maken.

© 2017 KMD