Veel gestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem gerust.

Wie helpt mij bij de keuze van een communicatiehulpmiddel

Meestal zal de logopedist of ergotherapeut samen met een adviseur van KMD je informeren over de mogelijkheden en toepasbaarheid van diverse hulpmiddelen. Wij zoeken daarbij naar de eenvoudigste voorziening die je toch optimaal kan helpen. Soms blijft het alleen bij een advies, een andere keer stellen wij je een hulpmiddel voor.

Wat kost een advies

KMD is van mening dat je in alle vrijheid een hulpmiddel moet kunnen kiezen. Daarom brengen wij voor het advies geen kosten in rekening.

Wanneer wordt een hulpmiddel vervangen?

In de meeste gevallen heb je het hulpmiddel in bruikleen van de zorgverzekeraar. Zolang een hulpmiddel goed functioneert en voldoet is er geen reden deze te vervangen. Vaak kunnen wat oudere hulpmiddelen door het vervangen van slijtagedelen als accu's en touchscreens nog jaren mee. Echter komt aan alles een einde, zo ook aan een hulpmiddel. Is een hulpmiddel niet meer toereikend of door veroudering onbetrouwbaar en niet te repareren, dan kan een aanvraag bij de zorgverzekeraar gedaan worden voor vervanging. Neem daarvoor contact op met KMD.

Met welke zorgverzekeraars werkt KMD samen

KMD heeft overeenkomsten met bijna alle zorgverzekeraars. Uitzondering is VGZ en haar onderliggende labels, UNIVE, IZA, IZZ etc. Ben je bij een van deze labels verzekerd dan kan je toch kiezen voor KMD. In de meeste gevallen zijn de KMD producten dan voor jou beschikbaar. In ons eerste contact zullen wij je vragen waar je verzekerd bent om onnodige acties en vertraging of teleurstelling te voorkomen.

Hoe wordt de kwaliteit van KMD geborgd

KMD staat al meer dan 25 jaar voor kwaliteit. Onze klanten weten dat. Een vaste klantenkring is daarvoor het beste bewijs. Producten zijn van hoge kwaliteit. Niet minder belangrijk is onze service aan de cliënt. Hulpmiddelenleverancier is een vak appart en vraagt deskundigheid en inzicht in zowel techniek als de menselijke aspecten. Om alles binnen KMD in goede banen te leiden maken wij gebruik van een uniek en deels voor ons doel ontwikkeld CRM systeem waarin alle handelingen binnen KMD worden gestroomlijnd en gestuurd. Een hoge klanttevredenheid is het resultaat. Als extra waarborg voldoet KMD aan de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen ISO 9001. Jaarlijkse controleaudits door TUV laten zien dat KMD daar, telkens weer, met vlag en wimpel in slaagt. En daar zijn wij trots op. Zeggen wat je doet, Doen wat je zegt, En dat bewijzen. ISO 9001

Ik heb een klacht, wat moet ik doen?

Meld het ons! Klachten kunnen nu eenmaal ontstaan. Voor KMD is het de uitdaging je zo snel mogelijk weer tevreden te krijgen. Meld je klacht telefonisch of per email. Op deze website is een klachtenformulier beschikbaar. 

Wat is Create

KMD Create is een programma waarmee de schermen met symbolen voor de T3 communicatiehulpmiddelen kunnen worden gemaakt. Het is eenvoudig te gebruiken en is geschikt voor alle T3 producten.

Kan ik bladen van een Touchy ook overzetten op een T3

De bladen van een Touchy (mits je die als bestand op de pc beschikbaar hebt) kunnen worden geconverteerd naar de T3. Deze conversie wordt bij KMD gedaan. Spraak van de Touchy kan NIET worden overgezet. De T3 zal dus opnieuw moeten worden ingesproken.

Mijn symbolen zijn niet zichtbaar in KMD create.

Het gebruik van symbolen is gebonden aan licenties die worden meegeleverd met de T3. De sleutel voor het gebruik is een dongle (usb stekker) of software sleutel op de PC. Om de symbolen te kunnen gebruiken zal de juiste dongle of licentie sleutel in de computer aanwezig moeten zijn alvorens het programma opgestart wordt. Neem contact op met KMD dan kunnen wij verifiëren of de dongle of sleutel aanwezig is.

Hoe kan ik een verwijzer aanpassen.

Dit kan door eerst de navigatie uit te zetten.

Hoe verzend ik de bladen naar de KMD Usbstick om deze op de T3 te zetten.

Dit kan door de bladenset te openen in KMDCreate en op het icoontje T3 te drukken. Als de set verzonden is krijg je een melding.

Is er ook een handleiding van KMDCreate.

Deze kun je hier downloaden.

Hoe is KMD ontstaan?

KMD, Klein en Melgert Developments is in 1987 opgericht door Peter Klein en Fred Melgert. Beiden waren tot die datum werkzaam op Het Dorp in Arnhem. Peter als instrumentmaker / ontwikkelaar, Fred als electronicus / ontwikkelaar. In de eerste jaren van het bestaan heeft KMD zich toegelegd op de ontwikkeling en productie van allerhande technische producten.

Wie ontwikkelt de hulpmiddelen die KMD levert?

KMD ontwikkelt en produceert het grootste deel van de geleverde hulpmiddelen in eigen beheer. In een klein team worden, vaak complexe, hulpmiddelen ontwikkeld. Zo is het T3 programma een volledig eigen ontwikkeling. Evenals programma's als KMD Create en KMD Server. Het directe contact met de gebruiker is vaak een bron van inspiratie. Ook de interesse voor de nieuwste technieken drijven ons in de richting van uiterst nuttige hulpmiddelen.

Waarom ontwikkelt KMD zelf hulpmiddelen?

Omdat we denken dat we het beter kunnen dan onze concurrenten. Beetje flauw natuurlijk. Maar KMD heeft bewezen dat een critische blik op de werkelijke behoeften van mensen met een beperking tot beter passende producten leidt. In onze bestaansgeschiedenis hebben we dat ook wel bewezen. Onze producten zijn anders. Passen beter bij de behoefte. En zijn van hoge kwaliteit.

Waarom zijn hulpmiddelen zo duur?

Het ontwikkelen van een product kost veel tijd. Er zijn goed opgeleide medewerkers voor nodig. De hulpmiddelen die KMD maakt worden in kleine aantallen geproduceerd en verkocht. Dat maakt dat de prijs per product relatief hoog is.

Maakt KMD alleen spraakhulpmiddelen?

KMD maakt inderdaad grotendeels spraakvervangende hulpmiddelen. Dat is in de loop van de tijd ons specialisme geworden. Daarnaast maken we ook domotica en computeraanpassingen.

Levert KMD ook andere fabrikaten?

KMD levert ook producten van andere fabrikanten om een evenwichtig leveringsprogramma te kunnen bieden.

Hoe lang gaan de accu's in een T3 mee?

De Litium Ion accu's voor de T3 zijn specifiek voor deze apparaten ontwikkeld. Dit type accu's wordt gebruikt vanwege hun hoge energiedichtheid. Er kleven echter ook een paar nadelen aan dit type accu. Omdat er een regelsysteem aan gekoppeld is, is dit type accu specifiek voor het betreffende apparaat gemaakt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld nikkel-metaalhydrideaccu's (NiMH). Dit regelsysteem controleert de spanning, temperatuur en laadtoestand, om te diepe ontlading te voorkomen. Diepontlading gebeurt wanneer de accu te leeg is en heeft interne beschadiging tot gevolg. Het regelsysteem zorgt er voor dat de stroomafgifte wordt gestopt wanneer de interne spanning te laag dreigt te worden. Het laden van een Li-ion-accu duurt ongeveer 3 uur. Bij proeven is gebleken dat laden met een hoge stroom niet korter duurt – de accu heeft toch drie uur nodig voordat hij helemaal geladen is. Een Litium Ion accu gaat +/- 1000 tot 1200 laadcycli mee voordat de capaciteit merkbaar minder wordt. Normaal gesproken dus 2-3 jaar in optimale omstandigheden. Neem contact op met KMD als je meer informatie wilt.

Opladen T3 lukt niet.

Om de T3 op te laden moet deze aan staan. De schakelaar naast de grote stekker aan de achterzijde moet naar binnen gericht zijn. Met een werkende oplader werkt de T3 ook als deze schakelaar uit staat maar is de accu afgekoppeld en wordt dus niet geladen. De oplader van de T3 heeft een blauw lampje dat aan is als de lader op het lichtnet is aangesloten. Brand dit niet, dan is de oplader waarschijnlijk defect. Als de T3 wordt geladen dan is er ter controle een knipperende led te zien. Opladen duurt minstens 3 uur als de accu helemaal leeg is. Blijft het probleem zich voordoen, neem dan contact op met KMD.

Mijn touchscreen reageert raar.

Waarschijnlijk is het touchscreen beschadigd of is de calibratie verlopen. Neem contact op met KMD en maak een afspraak voor reparatie.

Koppelstekker waarom?

KMD past als sinds jaar en dag een koppelstekker toe die moet voorkomen dat er te grote krachten op de kabel komen te staan. Door de koppelstekker wordt schade voorkomen. De koppelstekkers zijn aan slijtage onderhevig en moeten van tijd tot tijd worden vervangen.

Koppelstekkers vervangen hoe?

De koppelstekkers kunt eenvoudig zelf vervangen. Verwijder de oude koppelstekker van de kabel door de "telefoonplug" aan de achterzijde eruit te nemen (lipje indrukken) Neem de nieuwe koppelstekker en druk de "telefoonstekker" er aan de achterzijde in tot u klik hoort. LET OP dat u het deel met de PENNEN aan de kant van de TOUCHY of T3 monteert. Het deel met de BUSSEN monteert u aan rolstoelzijde

De T3 doet niets meer ook niet met de lader

De T3 kan in een beveiliging zitten. Deze zal gereset moeten worden. Alles afkoppelen (ook de lader). Schakelaar 10 seconden uit zetten (naar buiten). Dan de schakelaar weer aanzetten en de oplader aansluiten. Mocht de T3 dan nog niet werken, neem dan contact op met KMD.

Hoe laad ik mijn T3 op?

Om de T3 te kunnen gebruiken moet de interne accu opgeladen zijn of de netadapter is aangesloten.
De oplader van de T3 dien je met het pijltje naar boven in het daarvoor bestemde gat te steken.

Het touchscreen werkt niet goed meer

Dit kan liggen aan vuil wat zich heeft opgehoopt aan de randen van het scherm. Dit zal voorzichtig goed schoongemaakt moeten worden. Mocht er een breuk of barst in het scherm zitten dan kun je contact opnemen met KMD voor reparatie. De T3 kun je het beste schoonmaken met een vochtige doek. Wees voorzichtig met water. Er mag ook gebruik worden gemaakt van Glassex. Gebruik GEEN agressieve schoonmaakmiddelen. Gebruik GEEN oplosmiddelen zoals Thinner of Aceton

De T3 vraagt om een code als ik het menu in wil.

Deze code is 3491 en kan in het menu aan of uit gezet worden.

De alternatieve bediening werkt niet meer. Het touchscreen werkt wel

Kijk in het menu of de bedieningswijze wel op "alternatieve bediening "staat. (of Tracker als deze gebruikt wordt)

Ik moet langere tijd een vak indrukken voordat deze geselecteerd wordt

Dit kan aan de instelling "Touchscreen reactietijd" liggen. Na het indrukken van een vak op de T3 zal de T3 een vooraf ingestelde tijd wachten met het uitvoeren van de onderliggende actie. Met het instellen van deze tijd kan worden voorkomen dat vakken onbedoeld worden geactiveerd.

Ik kan niet (moeilijk) in het menu komen met de hoek toetsen

Een andere manier om in het menu te komen is 1 keer op het resetknopje te drukken met een paperclip (kleine vierkante gaatje rechts naast de oplader aansluiting). Ook kan onderaan de T3 (waar de USB-stick ook in kan) een USB muis aangesloten worden. Door op de rechtermuisknop te drukken kan er geselecteerd worden om naar het menu te gaan.

Ik kan geen spraak opnemen

Controleer of de headset goed is aangesloten.

Tijdens het opnemen hoor ik een bromtoon uit de T3

Probeer op te nemen zonder dat de T3 is aangesloten aan de oplader. Dit kan ruis en storing geven tijdens het opnemen van spraak.

De hoofdsteun knoppen zijn omgewisseld

Deze kun je aanpassen/wisselen in het menu onder ->bediening ->diversen

Het duur te lang/kort voordat de T3 in standby gaat

Dit is te veranderen in het menu onder -> Beeld -> Display

Na het inspreken hoor ik het opgenomen geluid niet terug

Dit kan aan/uit gezet worden in het menu onder ->Geluid ->Spraak (direct afspelen na opname)

Ik hoor geen geluid als ik een vakje activeer

Controleer of het geluid hard genoeg staat. Is onder dit vakje wel spraak opgenomen?

TÜV ISO-9001 ISO certificering 9001 © 2018 KMD